Sistemes de control de versions

Escrit per Víctor Lozano el . Publicat a Altres, Disseny web

Entenem com a control de versions el fet de poder controlar de forma fàcil i eficaç l’evolució d’un projecte/s al llarg del temps i disposar de les diferents versions que s’han anat desenvolupant del projecte. És per aquesta raó que guardarem tots els canvis realitzats en un projecte/s, tenint accés a totes les versions del producte per cada fase de desenvolupament del mateix.

Tot i que els programadors informàtics som els que més utilitzem aquests sistemes de control de versions per tal de gestionar el codi font de les diferents aplicacions, aquest concepte també és aplicable per gestionar tot tipus de documents, imatges, etc.

Antigament el control de versions es feia guardant copies de seguretat (cds, disquets, zips, etc.) de les diferents actualitzacions d’un projecte, tenint així un històric per si en un futur, per qualsevol motiu, s’hagués de recuperar. Aquest sistema podria funcionar per a projectes petits però per a projectes de gran volum era difícil de sostenir. Es per aquesta raó que apareixen el sistemes de control de versions, permetent tornar de forma fàcil i senzilla a qualsevol versió del projecte.

Tipus de sistemes de control de versiones

Hi ha diversos sistemes de control deprogrames_control_versions - còpia versions alguns d’ells són: Git, Mercurial, SVN, etc. Com a destacat val a dir que tots ells es poden utilitzar de forma local (al teu ordinador) o bé utilitzar alguna eina que ja porten aquests sistemes de versions incorporats i que fan la gestió remotament (al núvol, la informació no la guardem al nostre ordinador i podrem tenir accés a ella des de qualsevol ordinador amb connexió a internet). Alguns d’aquests gestors són: el Bitbucket i el GitHub.

Què és un repositori

El lloc on guardem els diferents projectes amb control de versions s’anomena repositori. Aquests repositoris poden ser públics, als quals tothom hi podrà tenir accés, o bé privats, els quals es caracteritzen per tenir un accés restringit (per exemple només als desenvolupadors del projecte).

Funcionament del repositori

Per a cada repositori podem crear tantes branques de desenvolupament com vulguem. Les branques de desenvolupament el que permeten és poder tenir varies persones treballant simultàniament sobre el mateix projecte, ja sigui en una mateixa branca o bé creant diverses branques les quals permetran treballar a diferents persones en diferents tasques d’un mateix projecte simultàniament.

esquem_branques El més normal seria disposar d’una branca master on tindrem les diferents versions finals del projecte i com a mínim una branca de desenvolupament per anar desenvolupant i fent proves. Així doncs, una vegada realitzades totes les proves a la branca de desenvolupament, aquest s’unificarà a la branca master aplicant totes les millores realitzades al projecte i testejades prèviament.

El fet de treballar amb un desenvolupament continuat, facilita la feina ja que si es treballa amb diversos servidors i es necessita que totes les millores realitzades al projectes es vegin replicades a tots els servidors, només cal actualitzar la branca master i aquesta automàticament aplica els canvis realitzats a tots els servidors amb els quals treballa. Si es volgués, aquesta rèplica als servidors també es podria fer per a la resta de branques, amb l’objectiu de poder testejar cada una d’elles abans de fer-ne la publicació final. Alhora, podríem arribar a fer les proves en local i no desplegar les branques de desenvolupament.

És important no posar dades rellevants en els repositoris, d’aquesta manera podem evitar qualsevol conflicte de seguretat.

Conclusions

Com a conclusió caldria dir que la creació d’aquests sistemes de control de versions ha significat un gran avanç per poder portar un seguiment i control del projecte, facilitant al màxim el fet de poder desfer un canvi i tornar a antigues versions que sabem que funcionen correctament.

Des de GNA treballem sempre amb el sistema de control de versions amb l’objectiu d’oferir el millor servei als nostres clients tenint la possibilitat de testejar en diverses ocasions i abans de fer-ne la publicació, si les millores realitzades agilitzaran la feina als nostres clients i si els ajudaran en el seu dia a dia.

FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Etiquetes:, , ,

"Trackback" Enlace desde tu web.

Víctor Lozano

Técnico programador - Desarrolla y analiza entornos web en el mundo del e-turismo, y apuesta por la investigación e innovación para llevar a cabo las aplicaciones adecuadas para cada cliente.

Deixa un comentari

OFICINES

Girona
Lleida
Saragossa
Benidorm
Andorra La Vella
Bogotà (Colombia)
Buenos Aires (Argentina)
Santiago (Xile)
Quito (Equador)

SEGUEIX-NOS

GNA Hotel Solutions som una consultoria en innovació i tecnologia hotelera, amb un equip d’experts multidisciplinari, que treballem per potenciar la venda directa i reduir els costos de distribució per optimitzar els teus resultats.

Subscripció

Registra't i estigues al dia de les nostres publicacions